เอ็ม. ที. รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ.............

ยินดีต้อนรับสู่
M.T. RESORT ที่พักติดทะเล
บรรยากาศส่วนตัวในอ่าวทุ่งมะขามน้อย
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า(เรือเร็วลมพระยา)
-------------------------------
ดำน้ำหมู่เกาะชุมพร
โดย...บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือหัวใจของเรา
 

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ตกหมึก-ไดร์หมึก
ทัวร์ตกหมึก-ไดร์หมึก โดยเรือสยามครุยซ์ เลือกโปรแกรม  
ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ชุมพร

รหัสทัวร์
T.003
 ระยะเวลา 18.00 น.-22.30 น.
 วันออกเดินทาง ทุกวัน

 

ทัวร์ตกหมึก ชุมพร ตกหมึก ไดร์หมึก ตกหมึก ไดร์หมึก
รายละเอียดโปรแกรม :
17.00 - 17.40 น. ต้อนรับท่าน รบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง)
18.00 น. เดินทางเพื่อทำกิจกรรมตกหมึก โดย เรือสยามครุยซ์
  ล่องเรือชมทิวทัศน์รับแสงสีทองยามเย็น ริมสองฝั่งแม่น้ำที่ทอดตัวผ่านหมู่บ้านชาวประมงที่มีเรือประมง
จอดเทียบท่าหน้าบ้านตนเอง และชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่กำลังออกเรือหาปลาในช่วงเวลายามเย็น 
  สัมผัสประสบการณ์ออกทะเลกลางคืน เมื่อแล่นเรืออกมาถึงตำแหน่งที่ต้องการ ตกหมึก-ไดร์หมึก 
เรือจอดทอดสมอ จากนั้นจะเปิดไฟล่อหมึก (สีเขียว) เพื่อให้ปลาเล็กปลาน้อย ปู กุ้ง
มาเล่นแสงไฟ หมึกก็มาไล่จับกินสัตว์เหล่านี้ ถึงเวลาเราใช้อุปกรณ์ตกหมึก (โยทะกา)
จับหมึกขึ้นมาบนเรือ โดยมีพนักงานสาธิตวิธีการตกหมึก
 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้านแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมทำกิจกรรมปรุงปลาหมึกที่ตกมาได้
  ร่วมปรุงอาหาร นำปลาหมึกที่ตกมาได้ มาทำเป็นซาซิมิทานสดๆ พร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บ หรือ
นำปลาหมึกมาย่างบนเตาปิ้งย่าง ซึ่งมีไว้บริการบนเรือ ซึ่งพนักงานบนเรือคอยดูแลบริการอย่างเต็มที่

ชมวิธีการลากอวนจับปลา  ระหว่างตกหมึก มีบริการผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอัดลม พร้อมนั่งฟังเพลง 
ชมวิวทิวทัศน์กลางทะเลยามค่ำคืน จะเห็นแสงไฟสีเขียวของเรือประมงซึ่งกำลังลากอวนจับปลา 
หรือตกหมึกทั่วทั่วท้องทะเลชุมพร เป็นประสบการณ์ที่หาโอกาสดูได้ยาก

 22.30 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง
 
ทัวร์ตกหมึก ไดร์หมึก
อัตราค่าบริการ ราคา / ท่าน
เริ่มต้น 2 ท่าน
1,500 บาท
เด็กส่วนสูง 80-130 ซม.
750 บาท
กรุ๊ปหรือคณะใหญ่ ติดต่อบริษัทฯ เพื่อรับส่วนลด
**หมายเหตุ 
1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด 
2. กรณีต้องการตกปลาด้วย ลูกค้าต้องจัดหาอุปกรณ์ตกปลามาเอง ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
3. โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมทะเล 
4. บริการนี้ไม่มีรถรับ-ส่ง ลูกค้าเดินทางมาท่าเรือเอง

 อัตราค่าบริการรวม :  
เรือทัวร์สยามครุยซ์   อุปกรณ์ตกหมึก (โยทะกา) พร้อมเสื้่อชูชีพ
ประกันอุบัติเหตุทางทะเล   บริการปิ้ง-ย่าง บนเรือ พร้อมน้ำจิ้ม
น้ำดื่ม น้ำอัดลม   อาหารเย็นพื้นบ้านแบบบุฟเฟต์บนเรือ
ไกด์ประจำเรือ    
เตรียมพร้อมก่อนไปตกหมึก :
กล้องถ่ายรูป
พักผ่อนให้เพียงพอก่อนคืนที่จะมาตกหมึกจะช่วยให้ไม่เมาเรือ
สวมเสื้อสีดำหรือเสื้อสีเข้ม เพราะหมึกจะพ่นน้ำหมึกใส่ อาจทำให้เสื้อเปื้อนได้
ไม่ควรทานให้อิ่มเกินไปหรือท้องว่างจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เมาเรือ และอาเจียนได้
ถ้าลูกค้าท่านใดเป็นคนเมาเรือง่ายแนะนำให้ทานยาแก้เมาเรือก่อนลงเรือ 30 นาที
 
คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
     เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม
หรือจุดนัดหมายของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเราได้ที่เคาเตอร์ เอ็ม.ที.รีสอร์ท
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
     เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
     อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกับโปรแกรม
    โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วง
หน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 โปรแกรมทัวร์นี้ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
ประมวลภาพ กิจกรรมตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
ตกหมึก ตกหมึก ตกหมึก
ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก ทัวร์ตกหมึก
 '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

  
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

เอ็ม.ที. รีสอร์ท
 13 ม.3  ทุ่งมะขามน้อย ต.หาดทรายรี  อ.เมือง จ.ชุมพร
โทรศัพท์ : 077- 558152-3 , 063-5109429 , 089-5052490  Fax : 077-558096
E-mail: mt-resort@hotmail.com
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( ท่าเรือเร็วลมพระยา )